MRI Research Amsterdam UMC

BSc Course: Academische Vorming

Course content

Academische vorming bestaat in de Geneeskunde-bachelor van de UvA uit drie onderdelen:

  1. Academische vaardigheden (wetenschappelijk schrijven en presenteren)
  2. Wetenschappelijke vaardigheden (methoden van medisch wetenschappelijk onderzoek, klinische epidemiologie, evidence-based medicine)
  3. Humaniora (medische ethiek, medische geschiedenis, wetenschapsfilosofie)

Voor elk thema zijn leerdoelen geformuleerd voor jaar 1, 2 en 3 van de bachelor.

More information

Info 2023-2024

Involved with course